TABIZINE >

ランチのガパオライス ランチのガパオライス
排骨肉 排骨肉
スープがたっぷり スープがたっぷり
シイタケたっぷりなおこわ シイタケたっぷりなおこわ
お肉や海鮮がたっぷり お肉や海鮮がたっぷり
九層塔猪排蛋餅のセット 九層塔猪排蛋餅のセット
魯肉飯 魯肉飯
台湾メロンパンのお味は? 台湾メロンパンのお味は?
新橋「香味」 新橋「香味」
鶏肉定食「山内雞肉飯」 鶏肉定食「山内雞肉飯」
PREV 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEXT